Индиректен удар от мълния

Индиректен удар от мълния Получената индиректна ударна светкавица се нарича пряка мълния, чийто поток не се контролира. Докато светкавичен ток, пътят не би бил добре насочван, може да се заеме с някакъв напълно случайно начин да достигне земята по пътя й, създавайки...

Директен удар от мълния

Директен удар от мълния Известно от незапомнени времена, че светкавицата създава много опасности за имотите и живите същества. Срещата на индикатора надолу и индикатора нагоре, идващи от естественото подсилване, се нарича пряка мълния. За да се предпазите от директни...

Рискът от мълния

Всяка секунда на повърхността на Земята има над 100 мълнии. Проучването на този феномен подчертава 3 големи групи рискове от мълния: • Директен удар от светкавица: Главната особеност на мълнията е първо потокът на огромен електрически ток, който циркулира в материята,...