Индиректен удар от мълния

Индиректен удар от мълния Получената индиректна ударна светкавица се нарича пряка мълния, чийто поток не се контролира. Докато светкавичен ток, пътят не би бил добре насочван, може да се заеме с някакъв напълно случайно начин да достигне земята по пътя й, създавайки...

Рискът от мълния

Всяка секунда на повърхността на Земята има над 100 мълнии. Проучването на този феномен подчертава 3 големи групи рискове от мълния: • Директен удар от светкавица: Главната особеност на мълнията е първо потокът на огромен електрически ток, който циркулира в материята,...